Welcome

News News
« Back
Glavni ispitivač, Tehnička voditeljica laboratorija
doc. dr. sc.
Ujević Ivana
Viša znanstvena suradnica

Određivanje morskih biotoksina hplc i lc-ms/ms metodom. Raspodjela lipofilnih i hidrofilnih biotoksina. Toksičnost školjkaša. Bisfenol A, pigmenti.

Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša; ujevic@izor.hr; 021 408 038