Welcome

News News
« Back
Ispitivač
Dr. sc.
Skejić Sanda
znanstvena suradnica

biologija i taksonomija fitoplanktona, primarna proizvodnja, eutrofikacija

Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša; sanda@izor.hr; 021 408 015